Dzień Edukacji Narodoewej


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Ślubowanie klas pierwszych

 

                13 października w przeddzień święta DEN odbyły się w naszej szkole uroczyste akademie. Uczniów klas pierwszych czekała nas dziś niezwykła uroczystość. Wypowiedzieli słowa roty i zostali pasowani.

Ja, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3

im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie,

wobec Dyrekcji Szkoły, Wychowawców i Nauczycieli,

Rodziców, Koleżanek i Kolegów

ślubuję uroczyście:

- być dobrym uczniem i wzorowym wychowankiem,

- dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,

- być dobrym Polakiem,

- swym zachowaniem i nauką

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Ślubuję!

Później po raz pierwszy zaprezentowali się przed szeroką publicznością – pięknie zaśpiewali 3 piosenki.

 

[E.Ł.]