Inauguracja roku szkolnego 2017/2018


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się w zreformowanej szkole. Obecnie jesteśmy Szkołą Podstawową nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi. Reforma edukacji to przede wszystkim zmiana ustroju szkolnego ale także zmiana podstawy programowej, podręczników, programów nauczania.

Dzisiaj – 4 września rok szkolny w tym budynku rozpoczynają 3 klasy 1 SP, 3 klasy 4 SP, 2 klasy 7 SP i 11 klas gimnazjalnych.

Kochani uczniowie! Wysiłki podejmowane przez grono pedagogiczne mają służyć jednemu celowi – a mianowicie stworzeniu naszym uczniom dogodnych warunków do nauki oraz zapewnieniu im wysokiego poziomu kształcenia. Jesteśmy przekonani, że młodzież nie tylko to doceni, ale chętnie zaangażuje się w zgłębianie wiedzy, co pozwoli jej rozwijać własne zainteresowania i umiejętności, a także dostrzec sens uczniowskiego trudu. Szkoła to także miejsce kształtowania ludzkich postaw i charakterów. Tu uczymy się obowiązkowości i współpracy. Wiele na tym polu zależy od pedagogów, ale wydaje się, że jednak najwięcej od samych uczniów. To uczniowie tworzą społeczność, która winna cechować się pozytywnymi i twórczymi relacjami. Wówczas panująca w niej atmosfera będzie sprzyjać owocnej pracy. Wzajemna otwartość, zaufanie do nauczycieli także niezmiernie ułatwiają osiąganie celów dydaktycznych. Dlatego wszyscy postarajmy się stanąć na wysokości zadania. Wspólnie zadbajmy, by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania.

 

[E.Ł.]