Dzień otwarty


Dzień otwarty

W poniedziałek 26 marca gościliśmy w  „ Trójce”  przyszłych uczniów, naszej szkoły, wraz z rodzicami.

Goście mieli okazję obejrzeć i  wysłuchać występy muzyczne, historyczne i sportowe, będące próbką tego co dzieje się Szkole Podstawowej nr 3 na co dzień. O naszych tradycjach, współczesności i planach opowiedziała pani Dyrektor Ewa Łukasik. Potem był czas na oglądanie sal, wystaw prac wykonywanych na lekcjach oraz indywidualne rozmowy z Samorządem Uczniowskim, nauczycielami i dyrekcją.

 

[J.S.]