Pielgrzymka do Częstochowy


11 kwietnia chętni uczniowie klas trzecich wraz z opiekunami wzięli udział w pielgrzymce
na Jasną Górę. Uczestniczyli we Mszy Św. w intencji egzaminu gimnazjalnego. Po Mszy mieli okazję zobaczyć ekspozycję najdawniejszych zabytków sztuki z klasztoru jasnogórskiego, znajdujących się
w budynku dawnego Arsenału. Udali się także do Wydawnictwa Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Zostali tam zapoznani z historią tego Wydawnictwa oraz tematyką publikacji zamieszczanych
na łamach tygodnika. W czasie wolnym zwiedzili klasztor paulinów, a także zakupili pamiątki.

[.

U.T.]