Światowy Dzień Świadomości Autyzmu


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

Maria Grzegorzewska

W naszej szkole od 2004 r. są organizowane klasy integracyjne.

Kształcenie integracyjne jest systemem edukacyjnym dla wszystkich uczniów - niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Dotyczy to uczniów w normie intelektualnej, z niepełnosprawnością ruchową, słabowidzących, słabosłyszących, jak również z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, niedostosowaniem społecznym i chorobami przewlekłymi. Kształcenie integracyjne jest bardziej korzystne niż nauczanie indywidualne oraz zdecydowanie bardziej pozytywne dla wszystkich dzieci.

 

Dlaczego świętujemy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu?

 

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które ujawnia się we wczesnym dzieciństwie, już w okresie niemowlęcym. Autyzm ma bardzo zróżnicowany charakter i u każdego objawia się on w inny sposób.

Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu. Wizja i inicjatywy Jej Wysokości Mozah - małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Sani, pomogły w realizacji praw dzieci niepełnosprawnych i ich społeczności, zarówno w państwach arabskich, jak i na całym świecie

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że: „Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności”.

 

Nasza szkoła po raz czwarty była na „niebiesko. Samorząd Uczniowski i Wolontariat zrobili wiele, by społeczność szkolna, mieszkańcy Pruszkowa zrozumieli, na czym polega to schorzenie.

 

 

[E.Ł.]