Światowy Dzień Zdrowia


Światowy Dzień Zdrowia
W dniu 9 kwietnia uczennice klasy 3d naszej szkoły zorganizowały kampanie edukacyjną promującą zdrowie.
Przesłania Światowego Dnia Zdrowia w tym roku to powszechna opieka zdrowotna kluczem do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów.
W holu głównym uczennice udostępniły ulotki, broszury związane z tym tematem.
Celem jest jest skupienie uwagi na konieczniści zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej
i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu.
Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia.

[I.P.]