Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C.K. Norwida


20 maja 2018 r. w Sali Koncertowej Pałacu Sokoła

odbył się Finał XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. C. K. Norwida.

 

Uroczysty finał rozpoczął mini spektakl  „Norwid wraca z Nowego Jorku do Europy”.

Następnie Dyrektor Pruszkowskiej Książnicy, p. Grzegorz Zegadło odczytał Werdykt Jury 2018.

Jury w składzie: prof. Piotr Mitzner – przewodniczący, dr hab. Tomasz Korpysz i prof. Leszek Szaruga przyznali następujące nagrody:

I miejsce - pani Magdalena Cybulska z Łodzi

II miejsce – pan Mariusz Cezary Kosmala z Legionowa i p. Jerzy Patalas z Poznania

III miejsce – pani Halina Bohuta-Stąpel z Wilkanowa

Było również 6 wyróżnień i uhonorowanie drukiem m.in. dla pana Kazimierza Jana Paczesnego z Pruszkowa  za wiersz Paryskim Lambertom.

                Po prezentacji nagrodzonych wierszy w wykonaniu Laureatów jeden z nagrodzonych, laureat II miejsca, p. Jerzy Patalas z Poznania ogłosił uroczyście, że swoją nagrodę przekazuje

Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie.

                Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy a Panu Jerzemu Patalasowi z Poznania pięknie dziękujemy za ten cudowny gest.  Życzymy dalszej wspaniałej twórczości i kolejnych nagród.

 

[E.Ł]