Wolontariusze o książkach, czytaniu i w czasie niecodziennych zabaw.


Wolontariusze o książkach, czytaniu i w czasie niecodziennych zabaw.

Cała Polska czyta dzieciom (CPCD) to akcja skierowana do dzieci i dorosłych, mająca na celu zachęcenie do czytania książek. Pomysłodawca akcji – Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom od 2011 roku propaguje czytelnictwo oraz zwraca uwagę na potrzebę kontrolowania gier komputerowych i programów telewizyjnych trafiających do najmłodszych odbiorców. W kampanię zaangażowały się znane osoby, które przekonywały, jak wiele korzyści daje codzienne, co najmniej dwudziestominutowe czytanie dzieciom. W czasie bieżącego roku szkolnego nasi wolontariusze wspierali czynnie akcję czytelniczą i współpracowali z dziećmi przebywającymi w świetlicy SP nr 3.
W wolnym czasie włączali się również do niecodziennych zabaw na świeżym powietrzu.

 

[I.W.]