Światowy Dzień Godności


Światowy Dzień Godności 2018

We środę, tj. 17.10.2018 r. nasi wolontariusze przyłączyli się do obchodów
Światowego Dnia Godności.
W związku z tym w czasie długiej przerwy przeprowadzili wiele rozmów z koleżankami
i kolegami m. in. o szacunku, honorze, poczuciu własnej wartości oraz prawie każdego człowieka
do godnego życia. Na koniec częstowali swoich rozmówców słodyczami, do których dołączono karteczki z ważnymi informacjami nawiązującymi tematycznie do dzisiejszego święta.

[I.W.]