Być dla innych


W domu generalnym sióstr eucharystek w Pruszkowie odbył si dnia 13-01-2019 r. spektakl słowno-muzyczny  o bł. abp. Jerzym Matulewiczu, w  wykonaniu uczniów III klasy c gimnazjum i dzieci SP 3. Chórek szkolny pod kierunkiem p. Ewy Czuba wykonał pieśni .Dyrekcja szkoły ,nauczyciele i rodzice oraz parafianie ubogaciły  nas swoją obecnością. Gra na skrzypcach przez Janka Izydorczyka ucznia III klasy c gimnazjum przeniosła słuchających w piękno muzyki Mozarta. A  pieśni w  wykonaniu uczennicy klasy VIII a Julii Rosińskiej  długo pozostaną w naszych sercach. Dziękujemy.

 

[s.A.P]