Zasady wejścia osoby postronnej

na teren budynku Szkoły Podstawowej nr 3

im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie

 

 

 

 

Kontrola nad tym, kto wchodzi na teren szkoły, ma wpływ na realne bezpieczeństwo uczniów i pracowników.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie są upoważnieni pracownicy (p. szatniarki), które przestrzegają wpisywania do specjalnego „Zeszytu Gości”, kto wchodzi na teren szkoły, w jakim celu i na jak długo.

Niniejsze Zasady mają na celu zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków na terenie szkoły. Pozwoli to również eliminować potencjalne zagrożenie ze strony osób niepożądanych oraz wzmocni ochronę sanitarną placówki.

Odwiedzający szkołę nie mogą zakłócać jej pracy.

1.       Zarówno rodzice jak i osoby postronne nie mogą swobodnie poruszać się po całym budynku szkoły, nie mogą zakłócać jej pracy.

2.       Każdorazowe wejście osób obcych na teren szkoły musi być zarejestrowane.

3.       Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni zgłosić dyżurującemu przy wejściu pracownikowi obsługi, z kim chcą się spotkać oraz podać swoje imię i nazwisko.

4.       Pracownik obsługi prosi o wpisanie do specjalnie w tym celu założonego „Zeszytu Gości” danych personalnych, godziny i celu wizyty.

5.       Rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć, wywoływać nauczycieli w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy, wchodzić do boksów szatni uczniowskich czy stołówki szkolnej.

6.       Zewnętrzne grupy zorganizowane wchodzą na teren szkoły z opiekunem (rejestracja opiekuna), który odpowiada za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez członków grupy pozostających pod jego opieką.

7.       Osoby upoważnione do odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej informują pracownika obsługi o celu przyjścia do szkoły, podają, że są upoważnieni do odbioru dziecka.  

8.       Wejście osoby postronnej do budynku szkoły bez zgody pracownika obsługi uważa się za wtargnięcie.

9.       W przypadku odmowy podporządkowania się obowiązującym w szkole Zasadom, o zdarzeniu należy poinformować dyrektora szkoły.

10.   Pracownicy obsługi zobowiązani są do dołożenia wszelkiej staranności przy wypełnianiu wymienionych wyżej obowiązków.

 

Podstawa prawna: