Historia szkoły


25 marca 1999r. Rada Miejska w Pruszkowie podjęła Uchwałę Nr IX/66/99 w sprawie utworzenia Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie. Załącznikiem do tej uchwały był akt założycielski Szkoły Publicznej – Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie al. Wojska Polskiego 34. Zarząd Miasta decyzją z dnia 28 kwietnia 1999r. powierzył stanowisko dyrektora szkoły panu mgr Waldemarowi Szczygielskiemu.

16 czerwca 1999 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej.
Pełni obaw i niepokoju związanego głównie z nową strukturą organizacyjną polskiej oświaty nauczyciele pracowali nad wizją szkoły. Tworzyli ją razem z rodzicami i uczniami, widząc na horyzoncie absolwenta, który zgodnie z mottem Szkolnego Programu Wychowawczego "dzisiaj powinien wiedzieć, co trzeba robić jutro, by radzić sobie pojutrze"

rok szkolny 1999/2000...

oto pierwsi uczniowie naszej szkoły z Indeksami Gimnazjalistów w dłoniach


Nie wynurzyliśmy się jak Wenus z piany, nie wyskoczyliśmy z cylindra sztukmistrza. Niemal połowa z nas to absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Tadeusza Sygietyńskiego. Wielu naszych nauczycieli to byli pracownicy tej szkoły. I nikogo to nie dziwi, bowiem funkcjonujemy w budynku „jedenastki” i korzystamy z tego, co tam zostało wypracowane. Dbamy o to, by nie zatracić wartości, które wynieśliśmy z podstawówki. Jedną z nich jest troska o wspólne dobro...

Rok szkolny 2001/2002

przyniósł wiele zmian...

Najważniejsza z nich widoczna jest przy wejściu do szkoły. Nie pozostaliśmy bezimienni: mamy patrona – Mirę Zimińską-Sygietyńską.


W holu głównym obok tablicy Tadusza Sygietyńskiego pojawił się portret Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej
Mira Zimińska-Sygietyńska - znana, wspaniała diwa kabaretowa, aktorka, a po śmierci męża opiekunka zespołu „Mazowsze”.

Ogłoszony w roku szkolnym 2001/2002 konkurs na słowa hymnu szkoły wygrała uczennica klasy IIe Marta Kamińska.

Muzykę do hymnu napisała pani Grażyna Mościcka-Stefan – nauczycielka muzyki w naszym gimnazjum.

Konkurs na logo szkoły wygrała Alina Gajger – uczennica klasy IIc.


Rok szkolny 2002/2003 przyniósł kolejne zmiany. Mamy nową dyrekcję:
panią dyrektor mgr Krystynę Kawczyńską i ...
...panią wicedyrektor mgr Ewę Łukasik

Rok szkolny 2005/2006 - nadanie sztandaru naszej szkole


Rok szkolny 2008/2009


Rok szkolny 2009/2010

8 listopada 2009 r. odeszła od nas Pani Dyrektor Krystyna Kawczyńska.


Od 1 grudnia 2009 r. na  stanowisko dyrektora szkoły powołana została  pani mgr Ewa Łukasik.

Funkcję wicedyrektora od dnia 18. 01.2010r. pełni pani mgr Bogusława Zbrowska.

Liderem WDZN jest pani mgr Agnieszka Górecka.


Rok szkolny 2011/2012

W listopadzie 2011 roku została oddana do naszego użytku nowa i piękna sala gimnastyczna. To było wielkie marzenie kolejnych roczników uczniów. Udało się je zrealizować.

Teraz mamy nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks sportowy.

 

Tak wyglądała budowa i otwarcie sali gimnastycznej


Rok szkolny 2012/2013

W listopadzie 2012 roku budynek naszej szkoły odmłodniał i wypiękniał. Przez kilka miesięcy od kwietnia do listopada ekipy budowlane pracowały nad nowym, ocieplonym wyglądem naszej szkoły.

Teraz mamy przytulniej i piękniej!


 

Rok szkolny 2013/2014

 

Święto Szkoły – Jubileusz 15-lecia Gimnazjum nr 3

16 maja 2014 r. był dla nas wszystkich dniem wyjątkowym. Obchodziliśmy Święto Szkoły, świętując 15–lecie naszego gimnazjum. Mieliśmy więc okazję oddać szczególny hołd patronce Gimnazjum nr 3 Mirze Zimińskiej –Sygietyńskiej,  jak również jej mężowi Tadeuszowi Sygietyńskiemu, patronowi Szkoły Podstawowej nr 11,  mieszczącej się wcześniej w murach naszego gimnazjum.

Nasze wzruszenie chętnie dzieliliśmy z  zaproszonymi gośćmi: władzami miasta i gminy, dyrektorami szkół pruszkowskich i wieloma znamienitymi osobami goszczącymi u nas w tym dniu. Przygotowany przez  uczniów klas pierwszych program artystyczny „Wspomnień czar” pozwolił nam przypomnieć dorobek i dokonania tych dwojga wspaniałych ludzi, którzy ratowali polską kulturę i tradycję przed zapomnieniem, nadając jej niewysłowiony wdzięk i nową wartość. Rozsławili ją tworząc Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, który propagował naszą kulturę na wszystkich kontynentach. Wspomnienia samej Miry i Tadeusza, w których postaci wcielili się nasi uczniowie, zarejestrowane pieśni
z występów Zespołu,  sceny filmowe ukazujące talent sceniczny Miry oraz wspomnienia z jej życia przekazane nam przez konferansjerów, złożyły się na uroczystą część artystyczną obchodów jubileuszu. Dodatkowo, występ uświetnił walc
w wykonaniu pary tancerzy Studia Tańca i Ruchu „Pogodna” w Pruszkowie. A wszystko to na tle wykonanej przez uczniów dekoracji - urokliwego krajobrazu Mazowsza.

Po uroczystości nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Goście i uczniowie chętnie obejrzeli wystawę historycznych zdjęć z życia Gimnazjum nr 3. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się Kroniki Szkoły prowadzone przez naszych nauczycieli bibliotekarzy, wyeksponowane z okazji jubileuszu w holu głównym. Rozległa wystawa prac malarskich uczniów nawiązywała do rozmarzonych  wierzb mazowieckich ze sceny, roztańczonych par, ruchu i ferii barw – licznych skojarzeń jakie przynosi nam na myśl słowo Mazowsze.

Na koniec, przy kameralnym poczęstunku, goście i nauczyciele mieli okazję do wspomnień bardziej osobistych.

Tak więc, zamykamy kolejną ważną kartę historii naszej Szkoły -  z tradycją krocząc w przyszłość…


Rok szkolny 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 bardzo mocno skoncentrowaliśmy się na realizacji projektów, jako metodzie, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych dyscyplin. Istotą metody projektów jest samodzielna praca służąca realizacji określonego przedsięwzięcia, nabywanie umiejętności współpracy oraz podziału obowiązków w grupie jak również zaangażowanie w działalność poznawczą w danej dziedzinie.

Projekty szkolne

NEWTON - zintegrowane nauczanie językowo – przedmiotowe (CLIL)

„Kaci z Auschwitz - precyzyjni organizatorzy śmierci”  – 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady

„Światło pamięci” – Międzynarodowy dzień pamięci o ofiarach holokaustu

„Węgier, Polak dwa bratanki …”

Tadeusz i Mira – na zawsze razem

Projekt z okazji 60 rocznicy śmierci T. Sygietyńskiego

Zintegrowane nauczanie językowo – przedmiotowe:  w jednej klasie pierwszej na matematyce, fizyce i historii część treści przedmiotowych wprowadzona zostanie w języku angielskim

Projekty pozaszkolne

„Trzymaj formę”

„Twoje dane twoja sprawa”

„Godzina dla Ziemi”

„Dzień Ziemi”

„Międzynarodowy Dzień Praw człowieka”

„Opowieści o Żydach polskich”

„Łączy nas pamięć” – 72. rocznica powstania w getcie warszawskim

„Świat bez głodu”

„Szlakiem naszej pamięci” - rajd historyczny

„Sejm Dzieci i Młodzieży”

Turniej coca cola cup – piłkarski turniej dla młodzieży gimnazjalnej

2.04 - Światowy Dzień Autyzmu

„Dobre rady na elektro odpady”

„Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” - prewencja pierwotna nowotworów

 

Powstały też programy autorskie rozszerzające treści podstawy programowej.

L. p.

Tytuł programu

Program realizowany od:

Autor

1.        

Program zajęć pozalekcyjnych sportowych

(program napisany w celu unikania „migania” się od zajęć wychowania fizycznego i unikania długoterminowych zwolnień z obowiązkowych zajęć wf)

1.09.2014

Ewa Łukasik – cel i założenia programowe

Beata Wierzbicka

Marcin Matuszewski

2.        

„Ekstra matematyka” – program rozszerzający treści podstawy programowej z matematyki

1.09.2014

Monika Ptak

Agnieszka Skorupska

3.        

„Sztuka pisania – tajniki form pisemnych”. Program rozszerzający treści podstawy programowej z języka polskiego.

1.09.2014

Ewa Łukasik

Urszula Teresiak

 

 


 

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 w Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie

Nasze działania, sukcesy …..

Rok szkolny 2015/2016 został ustanowiony przez Minister Edukacji Narodowej

 Rokiem Otwartej Szkoły.

Nasze inicjatywy otwierające szkołę dla gości:

1.       25 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie dla całej społeczności z p. Elżbietą Kolczyńską, dietetykiem na temat otyłości, nadwagi, bulimii, anoreksji.

2.       28 stycznia 2016 r. teatr „Morale” z Krakowa przedstawił spektakl dotyczący uzależnień - „Diabelski młyn”.

3.       11 marca 2016 r. w ramach obchodów pamięci żołnierzy wyklętych obejrzeliśmy sztukę, przygotowaną przez Związek Strzelców Rzeczypospolitej „Jesteśmy” pt. „INKA, o młodej bohaterce Danucie Siedzikównej walczącej z komunistycznym okupantem.

4.       16 marca 2016 r. gościliśmy panów: Jarosława Kazberuka - polskiego kierowcę i pilota rajdowego, trenera judo i Jacka Boneckiego - znanego fotografa, artystę i podróżnika.

5.       W listopadzie 2015 oraz w styczniu i lutym 2016 odbyły się warsztaty teatralne w wykonaniu aktora p. Waldemara Obłozy.

6.       Współpraca z Fundacją LOTTO Milion Marzeń

Jednym z programów sportowych Fundacji LOTTO Milion Marzeń adresowanych do gimnazjalistów to „Kumulacja aktywności”, którego celem było zachęcenie uczniów gimnazjów do aktywności fizycznej. Program dawał młodzieży unikalną szansę na trening pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków, mistrzów Polski i świata.

W naszym gimnazjum z młodzieżą pracował p. Wojciech Urbaniak - srebrny medalista Mistrzostw Polski Juniorów w pływaniu, srebrny medalista Mistrzostw Polski w koszykówce, 16-krotny reprezentant Polski, 8 sezonów w koszykarskiej ekstraklasie.

Szkoła otrzymała dyplom i podziękowania za uczestnictwo w 3. edycji programu sportowego „Kumulacja aktywności”.

7.       W kwietniu 2016 r. zostały zorganizowane dwa turnieje sportowe dla uczniów pruszkowskich szkół podstawowych o puchar Dyrektora Gimnazjum nr 3:

*    turniej piłki nożnej,

*    turniej piłki siatkowej.

8.       Realizowaliśmy również działania zapisane w kierunkach realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016.

 

Gimnazjum nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej po spełnieniu 6 wysokich standardów otrzymało certyfikat „CHRONIMY DZIECI”.

Zofia Bednarz z klasy 1c została laureatką III miejsca VIII edycji ogólnopolskiego konkursu: „Na wspólnej ziemi ”organizowanego przez  Fundację Shalom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zosia wykonała przewodnik po nieistniejącym żydowskim Pruszkowie.

Jesteśmy gimnazjum z klasami integracyjnymi. 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.