Organem Prowadzącym szkołę jest Miasto Gmina Pruszków (tel. 022 758 64 31)
Naczelnik Wydziału Edukacji - p. Zofia Wasiota (tel. 022 728 67 90)

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty p. Aurelia Michałowska