organem prowadzącym szkołę jest Miasto Pruszków (tel. 022 758 64 31)
Naczelnik Wydziału Edukacji - p. Zofia Wasiota (tel. 022 728 67 90)

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32
które reprezentuje MKO - p. Aurelia Michałowska
sekretariat Wydziału Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (tel. 022 551 24 22)