Rok szkolny 2015/2016

Nasze działania, sukcesy …..

 

Rok szkolny 2015/2016 został ustanowiony przez Minister Edukacji Narodowej

 Rokiem Otwartej Szkoły.

 

Nasze inicjatywy otwierające szkołę dla gości:

 1. 25 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie dla całej społeczności z p. Elżbietą Kolczyńską, dietetykiem na temat otyłości, nadwagi, bulimii, anoreksji.

 2.  28 stycznia 2016 r. teatr „Morale” z Krakowa przedstawił spektakl dotyczący uzależnień - „Diabelski młyn”.

 3. 11 marca 2016 r. w ramach obchodów pamięci żołnierzy wyklętych obejrzeliśmy sztukę, przygotowaną przez Związek Strzelców Rzeczypospolitej „Jesteśmy” pt. „INKA, o młodej bohaterce Danucie Siedzikównej walczącej z komunistycznym okupantem.

 4. 16 marca 2016 r. gościliśmy panów: Jarosława Kazberuka - polskiego kierowcę i pilota rajdowego, trenera judo i Jacka Boneckiego - znanego fotografa, artystę i podróżnika.

 5.  W listopadzie 2015 oraz w styczniu i lutym 2016 odbyły się warsztaty teatralne w wykonaniu aktora p. Waldemara Obłozy.

 6. Współpraca z Fundacją LOTTO Milion Marzeń 
  Jednym z programów sportowych Fundacji LOTTO Milion Marzeń  adresowanych do gimnazjalistów to „Kumulacja aktywności”, którego celem było zachęcenie uczniów gimnazjów do aktywności fizycznej. Program dawał młodzieży unikalną szansę na trening pod okiem       utytułowanych sportowców –  olimpijczyków, mistrzów Polski i świata.W naszym gimnazjum z młodzieżą pracował p. Wojciech Urbaniak - srebrny medalista Mistrzostw Polski Juniorów w pływaniu, srebrny medalista Mistrzostw Polski w koszykówce, 16-krotny reprezentant Polski, 8 sezonów w koszykarskiej ekstraklasie.
  Szkoła otrzymała dyplom i podziękowania za uczestnictwo w 3. edycji programu sportowego „Kumulacja aktywności”.

 
 1. Realizujemy również działania zapisane w kierunkach realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016.

 

 

„Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży…” - systematyczne rozpoznajemy i diagnozujemy zagrożenia związane z uzależnieniami, informujemy o narkomanii i jej skutkach, współpracujemy z rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniem, zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami szkolnymi.

Uzyskaliśmy certyfikat "Bezpieczna i przyjazna szkoła" 

 

„Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” akcje specjalne związane z tym kierunkiem prowadzi biblioteka szkolna. Podkreślić należy następujące inicjatywy:

a.       prezentacja dla młodzieży „Czytelnicy przez całe życie” z mottem: „Rozbudzanie miłości do czytania jest zbyt ważne, żeby pozostawić je przypadkowi”,

b.      akcja „Ja czytam, ty czytasz, my czytamy”,

c.       „Książka na ferie”,

d.      „Lubimy czytać poezję”,

e.      prezentacja Pruszkowskiej Książnicy.

 

„Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym” Zespół matematyczno – przyrodniczy przedsięwziął w tym aspekcie szereg szczególnych inicjatyw:

a.       we współpracy z LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie został przeprowadzony konkurs matematyczny dla uczniów klas trzecich,

b.      w I półroczu odbył się szkolny konkurs sprawności rachunkowej „Rachmistrz",

c.       3 uczniów wraz z opiekunem, nauczycielką matematyki p. M. Ptak wzięło udział w akcji 6. Forum Matematyków Polskich, organizowanych przez Politechnikę Warszawską,

d.      14 uczniów z klas: 1c, 2c, i 3b wraz z p. M. Ptak uczestniczyło w październiku 2015 r. na UW w wykładzie prof. M. Kordosa "Matematyka i Wolność, czyli od Szkoły Rycerskiej do Polskiej Szkoły Matematycznej",

e.      dla klasach trzecich szkolny konkurs „Mistrzowie genetyki",

f.        w ramach Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia, Komisja Zdrowia przygotowała gazetkę o cukrzycy a wychowawcy w klasach na godzinach wychowawczych odczytali ulotkę informacyjną na temat cukrzycy i jej zapobiegania,

g.       21 marca 2016 r. podczas dnia otwartego dla klas 6. uczennice kl. 2b i c zaprezentowały projekt biologiczny „Dlaczego warto być dawcą narządów?”,

h.      w marcu i kwietniu 2016 r. przebiegał konkurs matematyczno – fizyczny „Liga zadaniowa”,

i.         w kwietniu i maju 2016 r. zostanie przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy przyrodniczej,

j.        w maju 2016 r. dla klas I zostanie przeprowadzony konkurs geograficzny „Podstawy geografii”,

k.       „Wewnątrzszkolny konkurs matematyczny” i „Maraton matematyczny” będą miały za zadanie wyłonić najlepszego matematyka w szkole,

l.        w maju 2016 r. będą popularyzowane graficznie nauki ścisłe pod hasłem „Tygodnie przedmiotów przyrodniczych”.

 

Uczniowie systematycznie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, kwalifikując się do następnych etapów, zdobywając miejsca finałowe  lub wyróżnienia.

W tym miejscu na uwagę zasługuje Aleks Kapich z kl. 1d, który zdobył I miejsce w Gminnym Konkursie języka angielskiego „The USA in a nutshell”.

 

Wycieczki i wyjścia edukacyjne są stałą tradycją naszego gimnazjum. Odbyło się 16 wycieczek edukacyjnych, 27 wyjść na zwody i konkursy oraz na uroczystości miejskie, wykłady.

 

Nasi uczniowie uczestniczą w zawodach sportowych rozgrywanych w ramach eliminacji do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na szczeblu gminnym, powiatowym i między powiatowym.  Sukcesy sportowe:

1.       Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców – III miejsce w Pruszkowie.

2.       Piłka nożna chłopców - III miejsce w Pruszkowie.

3.       Piłka nożna dziewcząt – II  miejsce w Pruszkowie.

4.       Piłka koszykowa chłopców  - III  miejsce w Pruszkowie.

5.       Piłka koszykowa dziewcząt – II  miejsce w Pruszkowie.

6.       Unihokej dziewcząt – I miejsce w Pruszkowie, IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu.

7.       Unihokej chłopców – I miejsce w Pruszkowie, III miejsce w Mistrzostwach Powiatu.

8.       Tenis stołowy dziewcząt i chłopców – I miejsce w Mistrzostwach Pruszkowa w tenisie stołowym dziewcząt, III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym dziewcząt, V  miejsce w Mistrzostwach Pruszkowa w tenisie stołowym chłopców.

9.       Biegi sztafetowe dziewcząt – III miejsce w Mistrzostwach Pruszkowa  oraz  VI w Mistrzostwach Powiatu.

10.   Biegi sztafetowe chłopców  – III miejsce w Mistrzostwach Pruszkowa  oraz V w Mistrzostwach Powiatu.

11.   II Mikołajkowy Turniej piłki nożnej – Nadarzyn - IV miejsce.

12.   Pływanie dziewcząt –III  miejsce w Mistrzostwach  Pruszkowa.

13.   Pływanie chłopców –III miejsce w Mistrzostwach Pruszkowa.

14.   Siatkówka dziewcząt –I miejsce w Mistrzostwach Pruszkowa, II miejsce w Mistrzostwach Powiatu, IV miejsce w Mistrzostwach między powiatowych.

15.    Siatkówka  chłopców –III miejsce w Mistrzostwach Pruszkowa.

16.   Piłka ręczna dziewcząt –II miejsce w Mistrzostwach Pruszkowa.

17.   Piłka ręczna chłopców – II miejsce w Mistrzostwach Pruszkowa.

 

Jesteśmy gimnazjum z klasami integracyjnymi. 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Włączamy się w popularyzowanie przesłania tego dnia, którym jest rozpowszechnianie informacji na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na problemy osób nim dotkniętych. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem.

Charakterystycznym motywem obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu jest kolor niebieski. Zachęcamy wszystkich do solidarności z osobami chorymi na autyzm, którą można wyrazić również przez założenie 2 kwietnia niebieskiego ubioru.

 

EuroWeek - Szkoła Liderów - jest organizowany przez Europejskie Forum Młodzieży

oraz współfinansowany przez Unię Europejską

 

Szkoła Liderów  to szansa dla młodych osób, które chcą pogłębiać swoją edukację i rozwijać umiejętności, które pozwolą im aktywnie włączyć się w życie społeczne i zawodowe Europy.

Program EuroWeek obejmuje  bloki tematyczne: „Praca w grupie”, „Kierowanie”, „Praca” i „Europa”.

Zajęcia odbywają się w języku angielskim i prowadzone  są przez wolontariuszy z wielu krajów w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń.  Poziom języka jest dostosowywany do poziomu grupy a plan ramowy modyfikowany w zależności od jej potrzeb.

Pięciodniowy plan  zakłada  prezentacje wolontariuszy z kilkunastu krajów.

Oprócz warsztatów organizatorzy zapewniają uczestnikom codzienną rozrywkę w formie porannych „energizerów” czyli wspólnych integracyjnych zabaw i ćwiczeń na rozpoczęcie dnia, a także  wielokulturowych dyskotek  wieczorami.

W trakcie obozu odbywa się także wycieczka krajoznawcza do Bystrzycy Kłodzkiej oraz Kłodzka, podczas której można zwiedzać starówki i zabytki obu miast.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy potwierdzające udział w obozie i poszczególnych warsztatach.

                W kwietniu br. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli już szósty raz w tej imprezie.

 
 

Konkurs „Na wspólnej ziemi ”

Konkurs „Na wspólnej ziemi ” od początku swego istnienia organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz patronatem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Izraela.

W szkole do konkursu przystąpiło 12 uczniów. Komisja w składzie: E. Łukasik. K. Jakobielska, A Wróbel wybrała trzy prace: Zofii Bednarz 1c, Julii Olszewskiej 1c, Kingi Chodźko 2b.

 

Zofia Bednarz z klasy 1c

została laureatką III miejsca

VIII edycji ogólnopolskiego konkursu: „Na wspólnej ziemi ”organizowanego przez  Fundację Shalom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zosia wykonała przewodnik po nieistniejącym żydowskim Pruszkowie.