Koło biblijno-filozoficzne

W tym roku szkolnym 2017/2018 spotykamy sie w każdą piątek o godz 14.40-15.45 w sali nr 29. Poznajemy język grecki, dokładnie Nowy Testament, a w sposób szczególny przygotowujemy się do konkursu kuratoryjnego z Ewangelii św. Jana. Śpiewamy pieśni w różnych językach min. angielskim, włoskim, łacińskim. Przy gitarze umilamy nasze spotkania dzieląc sie talentami. Do koła uczęszcza 18 uczniów z naszego gimnazjum.

 

Koło języka angielskiego – English Drama Club.

W tym roku koło języka angielskiego oferuje uczniom zajęcia w postaci kółka teatralnego w języku angielskim. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godzinie 13:45 i trwają 90 minut. Wspólnie uczymy się wymowy, intonacji i akcentowania w języku angielskim, czytamy prozę oraz wiersze, uczymy się ról i odgrywamy scenki. Ćwiczymy komunikację niewerbalną, odgrywanie emocji, pantomimę, taniec i śpiew. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w przedstawieniach i występach w języku angielskim. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

ZAJĘCIA  ROZWIJAJĄCE  KOMPETENCJE  POLONISTYCZNE

Koło polonistyczne

KOŁO POLONISTYCZNE 
rok szkolny 2016/2017

·         Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki od godz. 13.45 do 14.30 w sali nr 50.

·         Cel główny to rozwijanie  zdolności humanistycznych uczniów oraz motywowanie ich do samokształcenia zgodnego z zainteresowaniami młodzieży.

·         Cele szczegółowe:
- poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach języka polskiego,
- przygotowywanie recytacji fragmentów utworów literackich w związku z udziałem uczniów
w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych,

- doskonalenie umiejętności redagowania tekstów literackich czy użytkowych,
- pogłębienie wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza,

- obcowanie z dziełem literackim,

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań czytelniczych,

- przygotowywanie do udziału w konkursach literackich czy ortograficznych,

- korzystanie z różnych źródeł wiedzy.

 

·         Przewidywane osiągnięcia:

- Posługiwanie się przez uczniów pięknym słownictwem.

- Wykorzystanie zasad udanej recytacji przy wystąpieniach publicznych.

- Umiejętność dyskutowania na tematy związane z literaturą polską i światową.

- Umiejętność zbierania i selekcjonowania informacji pochodzących z różnych źródeł.

- Sprawne posługiwanie się materiałami z własnego warsztatu pracy.

- Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w szkole i poza nią.

- Umiejętność prezentowania efektów własnej pracy w formie mówionej czy pisanej.

                                                                                                          Serdecznie zapraszam.

                                                                                                          Ilona Wojtkowiak-Ślepecka

 

 

Rusz głową

Zajęcia „Rusz głową” kieruję przede wszystkim do uczniów, którzy poprzez zajęcia jak również samokształcenie czy wyjazdy na dostępne wykłady chcą poszerzać swoją wiedzę z matematyki. Podczas zajęć uzasadniamy, łączymy praktykę z teorią, rozwiązujemy zagadki, chwalimy się tym co wiemy i umiemy, doskonalimy matematyczny język, przygotowujemy się do konkursów. Zapraszam na zajęcia w środy o godzinie 14.40 do sali nr 1.

 

Koło historyczne

 

Plan pracy zajęć z historii z uczniem zdolnym: ”Historia –świadek czasu”

w Publicznym Gimnazjum nr 3

i Szkole Podstawowej nr 3

w roku szkolnym 2017/2018

„Historia - świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości”  (Cyceron)

 

Główne założenia:

- praca z uczniem zdolnym jest pogłębianie wiedzy historycznej i rozwijanie pasji historycznych

- odkrywanie nieznanych miejsc, zdarzeń i ludzi, którzy byli świadkami ważnych chwil w historii lokalnej, np. przez odtworzenie pierwszych dni wolności wolnej Polski w  100 letnią rocznicę odzyskania niepodległości

- dostarczanie wzorców osobowych z przeszłości, wprowadzanie ucznia w świat wartości ogólnoludzkich – rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

-  kontynuacja współpracy z Pruszkowskim Towarzystwem Kulturalno-Naukowym poprzez uczestnictwo w wykładach, prelekcjach i dyskusjach  z interesującymi ludźmi

Program ma charakter otwarty, może być uzupełniany propozycjami uczniów.

 

Zapraszam

                                                                                  nauczyciel historii- Katarzyna Jakobielska

 

Koło plastyczne

 Zajęcia prowadzone w ramach koła plastycznego mają na celu rozwijać plastyczne umiejętności dzieci uzdolnionych w tym kierunku. Uczniowie mają możliwość nauczyć się rysować i malować oraz mogą poznać różne techniki malarskie. Jednak na zajęcia mogą przychodzić również uczniowie, którzy pomimo braku talentu chcą poznać inne możliwości plastyczne, niż tylko te z którymi spotykają się na lekcji. Dlatego zaproponowane tematy są różnorodne i każdy może  w którymś z nich się zrealizować. Często uczniowie uzdolnieni plastycznie chcą uczyć się rysować i malować i zajmują się tym na każdych zajęciach, natomiast inni uczniowie wolą malować butelki, wykonywać przedmioty użytkowe (np tace, wazony z gipsu) lub biżuterię. Zaproponowana przeze mnie tematy zajęć mogą być modyfikowane, mogą pojawić się tematy, których tu nie proponuję.

Zajęcia odbywają się we wtorek na ósmej godzinie lekcyjnej.

                                                                                                      Zapraszam Lidia Kijewska - Wittstock

 

Głównym celem koła plastycznego jest  pokazanie uczniom radości z tworzenia oraz rozwijanie plastycznych umiejętności dzieci uzdolnionych w tym kierunku. W ramach zajęć uczniowie mogą:

Wykonane prace prezentowane są na wystawie w galeriach miejskich.

Zajęcia koła obywają się w każdy wtorek od godziny 14:40 do 15:25.

 

Prace uczniów wykonane w ramach koła plastycznego

 

 

Szkolne Koło Europejczyka

Szkolne Koło Europejczyka powstało w listopadzie 2007 roku z inicjatywy uczniów naszego gimnazjum. Poznajemy na zajęciach państwa Unii Europejskiej na wesoło- poprzez gry, quizy, zabawy, a także metodą collag-u. Mamy swoje własne logo oraz tablicę w sali nr 2, na której na bieżąco zamieszczamy interesujące ciekawostki dotyczące państw członkowskich Unii Europejskiej. Corocznie realizujemy projekt w Międzygórzu – Euroweek Szkoła Liderów, na którym mamy okazję spotkać się z wolontariuszami z całego świata i porozmawiać w języku angielskim. W majowy weekend jeździmy także na Paradę Roberta Schumana- wielkie święto sympatyków Unii Europejskiej.

 

Opiekuje się nami Pani Justyna Szymańska

 

Spotkania odbywają się w każdy czwartek od godziny 14.40 w sali nr 22.

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

  

Obecnie w naszym klubie działa 18 osób.

 

Zarząd Klubu tworzą uczniowie:

 

Kasia Topolska - Prezes Klubu

Miłosz Włodarczyk- zastępca Prezesa

Julia Kwasiborska- sekretarz

Dawid Gołecki- skarbnik

Opiekuje się nami Pani Justyna Szymańska

Spotkania odbywają się w każdy czwartek od godziny 14.40 w sali nr 22.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

 

Zajęciom twórczego myślenia Rozwiń skrzydła przyświeca maksyma E.Raudseppa „Era ludzi inteligentnych ma się ku końcowi. Nadchodzi era ludzi twórczych.”

Zajęcia warsztatowe, które proponuję uczniom, zawierają ćwiczenia uaktywniające i rozwijające kreatywność i twórcze podejście do problemów. Uczniowie uczą się generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego podchodzenia do problemów, wykorzystywania wyobraźni i fantazji w pracy umysłowej, szukania nowych, różnorodnych rozwiązań. Zróżnicowane ćwiczenia odrywają uczniów od szkolnej codzienności, wprowadzają elementy humoru i relaksu. Sytuacje problemowe tworzone w czasie zajęć sprzyjają domyślaniu się, zgadywaniu, krążeniu wokół tematu, eksponowaniu zaskakujących pomysłów, analogii, przeciwieństw i refleksji.

Świetnie się razem bawimy, a przy okazji tworzymy wiele niezwykłych historii. Na zajęcia zapraszam do sali 48 w każdy wtorek na ósmej godzinie lekcyjnej.

 

 

 

Śpiew solowy 

W roku szkolnym 2016/2017 zapraszam na zajęcia zespołu wokalnego/śpiewu solowego w poniedziałki o godz. 14.40 - 15.25  i w czwartki o godz. 14.40 - 15.25, możliwe są również inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

W trakcie naszych spotkań będziemy kształcić technikę wokalną, słuch, dykcję. Będziemy śpiewać różnorodny repertuar od muzyki współczesnej (pop, rap itd.) po pieśni patriotyczne, ludowe. Na wybór utworów olbrzymi wpływ mają uczniowie.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam.

Ewa Czuba.

 

 

Celem zajęć Szkolnego Koła Sportowego w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie jest:

·       Wzbudzenie i rozwijanie potrzeby racjonalnej troski o własne zdrowie i sprawność fizyczną, dzięki zdrowotnej funkcji wychowania fizycznego dla organizmu człowieka.

·       Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości szacunku
do innego człowieka, wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny i odpowiedzialności.

·       Rozwijanie motywacji i zainteresowań do podejmowania teraz i w przyszłości samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju ciała i umysłu.

·       Rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w „sportach całego życia”, i tworzenie pozytywnych wzorców dla innych uczniów.

·       Rozwijanie zamiłowania do kraju ojczystego i potrzeby do obcowania z przyrodą, utożsamiania się ze środowiskiem lokalnym – kształtowanie poczucia lokalnego patriotyzmu (sukcesy w zawodach sportowych).

·       Stworzenie uczniom możliwości rozwoju własnych zainteresowań

·       Wyzwolenie ruchowe i emocjonalne młodzieży poprzez atrakcyjne dla nich formy aktywności fizycznej

·       Korygowanie powstających nieprawidłowości rozwojowych poprzez stosowanie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych na zajęciach pływania

·       Wychowanie poprzez sport

 

SKS piłka nożna

Celem zajęć jest: