Zajęcia realizowane z godzin gminnych – I półrocze 2017/18

Dodatkowe zajęcia (prowadzone w ramach godzin statutowych) dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie
w I półroczu roku szkolnego 2017/18