Zajęcia realizowane z godzin gminnych – II półrocze 2017/18

Dodatkowe zajęcia (prowadzone w ramach godzin statutowych) dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie
w II półroczu roku szkolnego 2017/18