Zajęcia realizowane z godzin gminnych – I półrocze 2018/19

Dodatkowe zajęcia (prowadzone w ramach godzin statutowych) dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie
w II półroczu roku szkolnego 2018/19