KLASA INTEGRACYJNA

                   Wyróżnikiem naszej szkoły są klasy integracyjne. Ideą takiej klasy jest ułatwienie realizacji obowiązku szkolnego uczniom, którzy z powodu chorób somatycznych mają trudności w opanowaniu materiału programowego z przedmiotów, pracują w wolniejszym tempie, potrzebują szczególnego wsparcia nauczycieli, ale i kolegów. Potrzebę nauki w klasie integracyjnej wskazuje lekarz, a decyzję w tej sprawie podejmuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Uczniowie z orzeczeniem poradni mają normę intelektualną, a nierzadko posiadają wysoki poziom inteligencji.
W klasie integracyjnej uczy się 15 do 20 uczniów, wśród których jest od 3 do 5 uczniów chorych. W lekcjach obok nauczyciela prowadzącego uczestniczy nauczyciel wspomagający, który służy pomocą (na bieżąco i po lekcjach) uczniom z orzeczeniami lekarskimi. Na wszystkich zajęciach wymagających pracy w grupach tj. języki obce, informatyka, wf - klasa integracyjna jest dzielona na grupy bez względu na liczebność klasy.

Do klasy integracyjnej kwalifikowani są uczniowie, którzy osiągnęli tzw. dojrzałość społeczną tzn. potrafią ze zrozumieniem podchodzić do trudności kolegów, wspierać ich, pomagać im, są cierpliwi, wyrozumiali i życzliwi.
Kwalifikacja uczniów do klasy integracyjnej odbywa się na początku czerwca, po zajęciach integracyjnych organizowanych w naszej szkole dla wszystkich uczniów, którzy w karcie zapisu do szkoły wyrazili chęć nauki w takiej klasie.
Zajęcia prowadzą psycholog i pedagog szkolny z udziałem wychowawcy klasy. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice w roli obserwatorów. Zajęcia te odbywają się zwykle w I. lub II. sobotę czerwca i zainteresowani są na nie zapraszani indywidualnie.

W klasie integracyjnej realizowany jest na wszystkich przedmiotach taki sam program nauczania jak we wszystkich pozostałych klasach, a wymagania stawiane uczniom są takie same jak wobec każdego ucznia w szkole z uwzględnieniem jego możliwości.

Korzyści z nauki w klasie integracyjnej:

dla uczniów chorych - spokój, praca we właściwym tempie, pomoc nauczyciela wspomagającego, indywidualne tempo nadrabiania zaległości np. w przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą, życzliwość kolegów, poczucie własnej wartości, możliwość ukończenia gimnazjum,

dla uczniów zdrowych - lepsze rozumienie potrzeb i możliwości drugiego człowieka, komfort nauki w małej grupie.