Rada Pedagogiczna | Rada Rodziców | Samorząd Uczniowski

 
                                                                 ... gdy trwa zebranie
   

Listy psychologa do rodziców

Zasady szczerej rozmowy z nastolatkiem

Jak uczyć dzieci zachowań asertywnych?

 

 

 

   Psycholog szkolny  w kontakcie indywidualnym z uczniem pomaga rozumieć lepiej samego siebie, udziela wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudne sytuacje, mającym problemy osobiste i rodzinne. Zaprasza także rodziców i nauczycieli zaniepokojonych zachowaniem uczniów.

 

mgr Konrad Oloś

Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Na tej samej uczelni ukończyłem Studia Podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Doświadczenie praktyczne zdobywam pracując jako psycholog szkolny w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej zarówno z dziećmi, nauczycielami, wychowawcami jak i z rodzicami. Stale współpracuje z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Pracowałem także jako psycholog i seksuolog w Zespole Ośrodków Wsparcia gdzie współpracowałem z Fundacją Dzieci Niczyje. Jestem nauczycielem mianowanym. Pracuję w podejściu CBT. Ukończyłem wiele szkoleń dotyczących m. in. Treningu Zastępowania Agresji ART., TUS , pracy ze osobami doznającymi przemocy, posiadam uprawnienia do zatrudnienia w charakterze wychowawcy i opiekuna w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Współpracuje z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzę szkolenia o tematyce psychologicznej i seksuologicznej dotyczące np. metod radzenia sobie ze stresem, asertywności, skutecznej komunikacji, seksualności człowieka, norm w zachowaniach seksualnych, dysfunkcji i zaburzeń seksualnych.

 

 

 


 

      Pedagog szkolny wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz podejmuje działania profilaktyczne. Pomaga uczniom na drodze metod aktywnych dokonywać wyboru kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej.

mgr Małgorzata Harczuk

Drodzy Uczniowie,

znacie mnie jako nauczyciela języka rosyjskiego. W tym roku szkolnym pełnię również funkcję pedagoga szkolnego.

 

Elżbieta Żurawiecka


Regulamin Rady Rodziców

Podajemy nr konta Rady Rodziców, na które bezpośrednio można wnosić dobrowolne składki

11 8931 0003 0736 3816 2000 0001

 

  

 

 

 


Rada Pedagogiczna | Rada Rodziców | Samorząd Uczniowski