Rada Pedagogiczna | Rada Rodziców | Samorząd Uczniowski

 
                                                                 ... gdy trwa zebranie
   

Listy psychologa do rodziców

Zasady szczerej rozmowy z nastolatkiem

Jak uczyć dzieci zachowań asertywnych?

 

 

 

   Psycholog szkolny  w kontakcie indywidualnym z uczniem pomaga rozumieć lepiej samego siebie, udziela wsparcia i pomocy uczniom przeżywającym trudne sytuacje, mającym problemy osobiste i rodzinne. Zaprasza także rodziców i nauczycieli zaniepokojonych zachowaniem uczniów.

mgr Anna Kozak

 


 

      Pedagog szkolny wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz podejmuje działania profilaktyczne. Pomaga uczniom na drodze metod aktywnych dokonywać wyboru kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej.

mgr Małgorzata Harczuk

mgr Emilia Kłączyńska


Regulamin Rady Rodziców

Podajemy nr konta Rady Rodziców, na które bezpośrednio można wnosić dobrowolne składki

11 8931 0003 0736 3816 2000 0001

 

  

 

13  października 2017 r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczącym został:

Piotr Dąbrowski (IIIC),

zastępcy: Aleksandra Wiśniewska (IIID) i Natalia Stańczyk (IIIC).

Opiekunami SU zostały:

Pani Magdalena Siniarska oraz

Pani Ewelina Paczkowska.

 

   

 

 

 

Rada Pedagogiczna | Rada Rodziców | Samorząd Uczniowski